ข่าวสาร IT


Windows.old คืออะไร โดย Folder Windows.old เกิดมาจากการ Upgrade Windows อาทิเช่น Windows RT 8.1 Preview เป็น Windows RT 8.1 ,  Windows 8.1 Preview เป็น Windows 8.1 , Windows 7 เป็น Windows 8 , Windows 8.1 เป็น Windows 10 และอาจจะเกิดจากการลง Windows  Version ใหม่ลงทับตัว Windows Version เก่าโดยไม่ได้ทำการ Format Harddisk ก่อนลง Windows

โดย Windows.old จะมีขนาดประมาณ 7-20 GB โดยจะทำการเก็บ Folder ข้อมูลต่างๆและโปรแกรมต่างๆที่ใช้ใน Windows เดิม โดยถ้าเราจะลบ Windows.old เราจะไม่สามารถทำการคลิกขวา Folder และลบได้ โดยถ้าจะลบจะต้องใช้วิธีการทำ Disk Cleanup Windows นั้นเอง 

วิธีการลบ Windows.old ออกจาก Windows 7 , Windows 8.1 และ Windows 10

1. ไปที่ My Computer / This PC > ทำการคลิกขวาที่ Drive C > ทำการเลือก Properties

2. ทำการคลิก Disk Cleanup

3. ทำการคลิก Clean up System File

4. ทำการเลือก (/) Previous Windows installation > จากนั้นทำการคลิก Delete Files

จากนั้นรอระบบของ Windows ทำการลบ Folder Windows.old ออกจาก Drive C และเมื่อทำการลบข้อมูลใน Windows.old เสร็จหมดเรียบร้อย เราก็จะได้พื้นที่เพิ่มคืนมาใน Drive C และจากนั้นให้เราทำการ Restart Windows 1 ครั้งและกลับเข้าไปดูใน Drive C: เราก็จะไม่เห็น Folder Windows.old อีกแล้ว

Credit : http://www.windowssiam.com/how-to-delete-windowsold